Nauczyciele

Utworzono: 01 wrzesień 2016 Odsłony: 3879

 

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2017 -2018

Nauczyciele są najważniejszym elementem szkoły. To oni grają największą rolę w nauce i wychowaniu dzieci. Popularnym okresleniem ogółu nauczycieli danej szkoły jest nazwa Grono Pedagogiczne. Nauczyciele pracujący w szkole wchodzą w skład jednego z najważniejszych organów szkoły - Rady Pedagogicznej.

Rada pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Greguła Arkadiusz - dyrektor szkoły, informatyka, wychowanie fizyczne, 

Baranowska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo,

Borzęcka Paulina - biologia,

Budzyńska Agata - chemia, fizyka,

Iwanek Magdalena - język Angielski,

ks. kan. Wiktor Koczwara - religia,

Kukla Elżbieta - język polski,

Kożuchowska Iwona - edukacja przedszkolna,

Matyjaszczyk Urszula - edukacja przedszkolna, historia,

Nankiewicz Diana - matematyka, przyroda,

Osik-Mazurek Sylwia - wychowanie do życia w rodzinie,

Pawlas Przemysław - geografia,

Sobich Katarzyna - religia,

Szkodzińska Teresa - język niemiecki,

Telepska Elżbieta - wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne,

Topyła Czesława - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, rewalidacja, logopedia,

Licznik odwiedzin
Użytkowników:
2417
Artykułów:
692
Odsłon artykułów:
483030
Gościmy

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy