PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DLA RODZICÓW

Utworzono: 28 sierpień 2020
Arkadiusz Greguła Odsłony: 252

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DLA RODZICÓW

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego dotyczące rodziców i opiekunów obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle.

 

 RODZICE/OPIEKUNOWIE

Wszyscy starają się zachować dystans od innych osób min. 1,5 m.

Rodzice i opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych

1       Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły

2       Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3       W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4       Rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzą przez szatnię

5       Na terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica)

6       Po wejściu do szatni rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce

7       Po wyjściu z szatni rodzic/opiekun zakłada ochraniacze na obuwie znajdujące się przy wyjściu z szatni

8       Rodzic/opiekun przebiera dziecko w buciki na zmianę i zostawia okrycie wierzchnie dziecka w miejscu przypisanym dziecku

9       Rodzic/opiekun udaje się z dzieckiem do jednej z dwóch toalet przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych i myje dziecku rączki wodą z mydłem (co najmniej pół minuty)

10    Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do drzwi sali zajęć i nie wchodząc na salę przekazuje dziecko osobie prowadzącej zajęcia.

11    Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się na podobnych warunkach (dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica i ochraniacze na obuwie)

12    Rodzic/opiekun czeka na dziecko na korytarzu przed salą.

13    Dziecko może być odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez nich osobę.

Rodzice i opiekunowie uczniów z klasy I

1       Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły

2       Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3       W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4Przez pierwsze dwa tygodnie września rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzą przez szatnię. (Są to dwa tygodnie adaptacyjne, w trakcie których rodzic pomaga dziecku i uczy je jak się samodzielnie przebrać)

5       Na terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica)

6       Po wejściu do szatni rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce

7       Rodzic/opiekun nie wychodzi poza szatnię.

8       Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się na podobnych warunkach (dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica, rodzic nie wychodzi poza szatnię)

9       Dziecko może być odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez nich osobę.

10    Od 14 września rodzic/opiekun nie wchodzi już z dzieckiem do szatni.

Rodzice i opiekunowie uczniów z klas II – VIII

1       Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem na teren szkoły.

Wszyscy rodzice i opiekunowie, a także inne osoby które chcą skonsultować się z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem szkoły lub załatwić sprawę w sekretariacie

2       Umawiają wizyty telefonicznie.

3       Wchodzą głównym wejściem do przedsionka szkoły i korzystają z dzwonka w celu przywołania pracownika szkoły

4       Zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa

5       Czekają aż pracownik szkoły zmierzy im temperaturę ciała oraz odnotuje na liście ich dane oraz cel wizyty

6       Czekają na osobę z którą byli umówieni

7       Zakładają ochraniacze na obuwie, jeśli osoba z którą byli umówieni poprosi o przejście dalej na teren szkoły.

Licznik odwiedzin
Użytkowników:
2424
Artykułów:
839
Odsłon artykułów:
732270
Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy