Zarządzenie nr 5/2017/2018 Dyrektora Szkoły

Utworzono: 14 luty 2018
Arkadiusz Greguła Odsłony: 279

Tarło, 14-02-2018 r.

Zarządzenie nr 5/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle w sprawie:

 określenia czasu pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Arkusza organizacyjny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle z dnia 26 stycznia 2018 roku. Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle.  

zarządzam, co następuje:

§ 1. Tygodniowy wymiar czasu pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle wynosi 27 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (60 minutowych) oraz 30 minut zajęć statutowych – łącznie 27,5 godziny.

§ 2.Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00. i trwają do godziny 13.30. 

 § 3. Tygodniowy czas pracy nauczycieli:

1)       Pani Iwona Kożuchowska - wychowawca grupy - 22 godziny zajęć.

2)       Pani Urszula Matyjaszczyk - 2 godziny zajęć dydaktycznych i 0,5 godziny zajęć statutowych.

3)       Pani Magdalena Iwanek - język angielski - 2 godziny zajęć.

4)       Pani Katarzyna Sobich - religia - 1 godzina.

§ 4. Nauczycielowi nie wolno ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść,
np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna)
 

§ 5. Jeżeli do godziny 13.30 dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica, osobę upoważnioną lub innego nauczyciela, nauczyciel prowadzący zajęcia nie może pozostawić dziecka bez opieki.

§ 5. Treść zarządzenia podano do publicznej wiadomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1.       Iwona Kożuchowska;

2.       Urszula Matyjaszczyk;

3.       Magdalena Iwanek;

4.       Katarzyna Sobich;

Dyrektor Szkoły

Arkadiusz Greguła.

Licznik odwiedzin
Użytkowników:
60
Artykułów:
590
Odsłon artykułów:
361170
Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy