TERMINY KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

Utworzono: 10 grudzień 2017
Arkadiusz Greguła Odsłony: 788

Data 29-11-2017r.

Zarządzenie nr 4/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle w sprawie: 

Określenia terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 4-6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. 

1.        Proszę o poinformowanie uczniów i wystawienie proponowanych ocen śródrocznych i oceny z zachowania do dnia 15 grudnia 2017 roku.(piątek)

2.       18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) w godzinach 15.30-16.30 odbędą się konsultacje z rodzicami celem poinformowania o przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania.

3.       Planowane zebranie rady pedagogicznej śródrocznej klasyfikacyjnej odbędzie się 19 stycznia 2018 roku o godzinie 14.30.(piątek) – obecność obowiązkowa.

4.       Zabawa choinkowa odbędzie się w sobotę 20 stycznia 2018 roku.

5.       Zebranie śródroczne z rodzicami odbędzie się 22 stycznia 2018 roku o godzinie 16.30.(poniedziałek).

Zastrzegam prawo wprowadzenia zmian.

Dyrektor Szkoły Arkadiusz Greguła.

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 69 ust. 4-6 ustawy

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Licznik odwiedzin
Użytkowników:
60
Artykułów:
590
Odsłon artykułów:
361165
Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy